Privacy statement


In dit privacy statement leest u welke gegevens worden verwerkt, en wat er vervolgens mee wordt gedaan.

Soort gegevens

TSA Verkiezingen bv verwerkt op deze website slechts de volgende gegevens, en alleen ingeval u ons contactformulier invult:

  • De door u ingevoerde naam
  • Uw e-mailadres
  • Het door u (optioneel) ingevoerde telefoonnummer

Binnen de Stempas Scanner App (onderdeel van Stembureauportal - Stemhulp) worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De Stempas Scanner bevat uitsluitend ongeldig verklaarde Stempasnummers.

Doelen van verwerking

Bovenstaande contactgegevens worden enkel gebruikt om contact op te nemen met de bezoeker van de website. De bezoeker is in geen enkel geval verplicht om de gegevens op te geven.

Privacy maatregelen

TSA Verkiezingen bv heeft maatregelen getroffen om veilig met persoonsgegevens om te gaan. Zo is onze website te allen tijde up-to-date en hardware zo goed mogelijk beveiligd.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de WBP) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de WBP). Indien u niet wilt dat TSA Verkiezingen bv uw gegevens verwerkt door het invullen van het contactformulier, kunt u ons op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereiken op 015 262 61 41.

Meer informatie

Vul onderstaande gegevens in, en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!